Trysail

produkter_trysail1Trysail är ett nödsegel och i vissa tävlingar ett krav som ersätter storseglet vid svåra väderförhållanden.

 

Seglet sätts oftast sätts på en separat skena på masten. Detta för att slippa plocka av sitt storsegel i svåra väderförhållanden. Seglet färgas oftast orange då det är viktgt att synas.

För ocean-segling kan ett trysail vara avgörande för att föra båten framåt. Vi erbjuder även hjälp med att montera Trysail-skena på din mast.

 

Oftast kombineras ett Trysail med en stormfock.