Storsegel

Många nya segeltyper har vuxit fram genom åren, men storseglet är det segel alla båtar har. Kanske är detta en av anledningarna att seglet genomgått så många förändringar genom åren. Här går vi igenom de viktigaste delarna i ett storsegels uppbyggnad.


Segelyta

Segelytan bestäms av hur utbyggt storseglets akterrunda är. Generellt kan man säga att ju större akterrunda (rygg) man bygger ut desto högre prestanda får man. Akterstaget bestämmer hur långt bak vi kan designa, men att passera det något är oftast inga problem.

Vi har delat in våra storsegel i fyra olika storlekar för att göra det enkelt att hitta vad som passar dig och din båt bäst.

M1: Ingen eller sparsam akterrunda.

Passar för mindre båtar och semestersegling.

M2: Något utskjutande akterrunda.

Ofta varvsstandard. Passar för riggar med svepta spridare. Två genomgående lattor kan rekommenderas för att få seglet att stå effektivt och fint på undanvind.

M3: Kraftigt utbyggd akterrunda.

Detta är vår vanligaste modell med hög prestanda. Genomgående lattor stabiliserar segelplanet och ger en mycket fin vingform. Detta är idag det mest populära cruisingseglet.

M4: Fathead

Spektakulär form som passar riggar utan häckstag. Om man har häckstag, måste det dubblas så att man skiftar vid slag. Mycket effektivt segelplan.


Fullattor och trycktravare

Ett storsegel med fullattor kräver tryckavlastande travare vid lattorna för att fördela trycket mot masten. Dessa lågfriktionsvagnar kan också ersätta de normala plasttravarna för att ytterligare öka bekvämligheten i sättning och nedtagning av seglet. Har du, eller funderar på att skaffa Lazybag är fyra/fem fullattor och trycktravare hela vägen att rekommendera. De flesta travarsystem går att komplettera med en fallhornsvagn. En dubbeltravare som tar mycket av lasten vid t.ex. revning.

 


Revning

Ofta är två revpunkter lagom, men på mindre båtar kan det vara fördelaktigt att endast montera ett rev och då lite högre. Detta sparar vikt och effekten blir större när revet tas. För långfärdssegling rekommenderas ett tredje rev för att kunna minimera segelytan vid tuffa väderförhållanden. Som standard sätter vi “spectacles” som revringar. Det är externa ringar som sitter genom pressade ringar för att lättare kunna haka i revkrokarna. Detta gör det också enkelt att koppla på ett block.

 


Klassmärke och segelnummer

För att identifiera din båt monterar vi ett klassmärke (logotyp) i seglet och ett segelnummer. Ett segelnummer kan vara tilldelat av Svenska seglarförbundet, båtens tillverkningsnummer eller t.ex. de tre sista siffrorna i skrovnumret. Alla klassmärken och segelnummer skärs ut maskinellt i färgerna blå, röd, svart, grön eller vit.