Rullsegelhantering

Det kan inträffa att äldre rullstorsegel eller sådana som råkat ut för överlast, kan krångla vid utrullning.

Så här gör man för att lösa utrullningen.
I hamn: undvik stormstyrka
1 Lägg båten så att vinden kommer in från styrbord, lägg ut bommen åt babord.
2 Aldrig stora krafttag utan lätta lirkningar. Absolut inte winsch.
   Utdragsrörelser snett nedåt bakåt åt babord, så att akterliket är mest sträckt.
4 Håll fast uthalslina och rulla in seglet så att duken inne i masten formaterar och organiserar sig. Rullen inne i masten blir mindre.
   Släpp ratchet/låsningen i winsch på masten
3 Dra ut seglet så långt det vill. Lås uthalslinan.
5 Påbörja fortsatt utrullning mjukt så att rullkorven inne i masten inte stänger utloppet. Fram o tillbaka.
6 När det inte vill sig, använd winschrullen på masten.
7 Istället för att rulla in seglet – rulla UT seglet.
   Då kommer det att vränga sig inne i masten, vänd riktning och rulla in seglet.
8 Pröva med att mjukt dra ut en bit till samt fortsätt. Draget jämt mella akter och underlik.
9 Dra ur latta som utgör hinder.
Allmänt för att det skall fungera fint.
1 Bommen skall peka upp 30 cm. Använd kick eller dirk för inställningen.
2 Uthalsvagnen skall kunna röra sig ända fram till ca 1 m från masten.
Vagnen skall ordna så att det blir jämt drag i akter och underlik.
Den skall åka med i bomskåran alltmed utrullningen.
3 Dra gärna i linan som ligger på bommen när seglet skall ut. Minsta möjliga friktion.
4 Inrullning på kryss. Släpp på skotet så att seglet wobblar. Sätt på autopiloten. Släpp av på uthalslinan. Litet motstånd för att inte skotblocket skall piska och slå. Seglet rullas in tämligen fluffigt och mer än vad du tänkt. Lås inrullningslinan och sträck ut på bomliket. Skota.
Rullgenua
1 När en rullgenua skall minskas eller att den skall rullas in, gäller:
Se till att du har rum i lä.
Fall av hastigt 90 grader, storseglet skymmer och rullgenuan blir hängande som en trasa.
Bra om man är 2 som gör detta. Den ena släpper och den andra drar in.
Just när seglet hänger där utan kraft, dra in gott och väl det du vill och lås. Släppa ut är alltid lättare.
Skota hem och lova upp. Operationen tar mindre än 1 minut.
Träna!
Lycka till