Garanti

LUNDH SAILS GARANTI 1+2+2
fr.o.m 2014-01-01Garantiomfattning och giltighetstid förutsätter att segel servas hos Lundh Sails eller annan av Lundh accepterad utförare.

1: År 1 – Till Lundh Sails för kontroll

Slitageförhindrande åtgärder aktuella. Spridarskydd skall monteras snarast efter leverans.
Kund informeras om lämpliga åtgärder och tar beslut om utförande.
Garantitid förlängs till 3 år

+2: År 3 – Till Lundh Sails för kontroll och service.

UV duk kontrolleras/byts
Slitageförhindrande åtgärder aktuella.
Kund informeras om lämpliga åtgärder och tar beslut om utförande
Garanti förlängs till 5 år.

+2: År 5 – Till Lundh Sails för service.

Slitageförhindrande åtgärder aktuella.Kund informeras om lämpliga åtgärder innan åtgärd
Garantitiden kan förlängas ett år.

Fibertech och liknande laminatdukar med 2 sidor taffeta – Garantin avser:
1. Laminering av duken
2. Utrustning; travare, lattor, siffror, logga etc.
3. Sömmar, webbing, förstärkningar
4. Kantband utåt solen 3 år.

Racingsegel som plockas ned.
utan taffeta 2 år, med taffeta 1+2+2
1 Laminering av duken
2 Utrustning typ – travare, lattor, siffror, logga
3 Sömmar, webbing, förstärkningar

Dacron och Vectran
1+2+2 garanti

Skador som uppstår då försegel skaver mot mast/rigg i slag är ej med i garanti.
Ej heller översträckning i akterlik eller skada orsakat av fladder

Hyrbåt
Garanti 1+2+2

Rullsegel
Utan UV-skydd: 1 års garanti.
Med påsytt UV skydd: 1+2+2 års garanti.

Allmänt
UV-skydd
Påsytt UV-skydd är en ”offerduk” och har en beräknad livslängd av 3 år.
Gäller även kantband och sömmar
Rullfockskapell skall vara av typ som Lundh Sails godkänt
Slitage av snörning på tyget är upp till kunden att förhindra.
OBS – från 2012 skall rullfockskapell vara utrustat med 2-systems snörning för att kapellgaranti skall gälla. Detta drar åt kapellet över hela höjden.

Kapell övriga
Storsegel och annat än rullsegel, skall förvaras under väl täckande kapell eller inne i båt etc

Mögelangrepp
Segel som förvaras fuktigt får mögelangrepp. Detta omfattas inte av Lundh Sails garantiåtagande.