UV-byte-kalkyl

Gäller för Lundh Sails och alla andra fabrikat

Här kan du kalkylera kostnaden för renovering av rullgenuan.

Uppskatta längden av akterlik + underlik. En 36 fotare med genua, räkna max 20 m.

Fast pris, ingår ej i höstkampanjen.

 

1     Borttagning av befintlig UV-duk och detaljer  80:- per m

 

2     Montering av nytt UV-skydd med nya fållar 360:- per m

Återmonterar snörplinor och monterar nya kniplås

Seglet är nu så gott som nytt. Kontakta oss för leveranstid.

 

Rullstorsegel Vertech Main och andra fabrikat

Byte av UV-duk i skothorn för 36 fotaren, 2500 inkl moms

Demontering skothorn, snörp och gammalt UV-skydd

Montering nytt UV, nya band i skotblock, nytt snöplås samt

inklapslande fållar runt skothornet.