Supercruise

-cruisingens “tävlingssegel”. Tekniksegel som prsterar!