Vertech Main

rullstorseglet
Vertech Main T50, FM4 är mästarens mästare och leder världsutvecklingen.

Samtliga modeller kan levereras till kund.

Materialmässigt kan man välja Vectran/dacron crosscut, Cruisinglaminat DCX i triradial samt membranseglet Fibertech med inbakade fibrer, såsom Black Twaron, spectra eller kolfiber.

Det hänger samman med båttyp och ägarens intresse för segel och prestanda