Loft-träffar

 

Nu planerar vi för loft träffar, där du blir inbjuden till segelmakeriet.

Flera ämnesområden behandlas – segel på höjden och breddan.

Program kommer ut vecka 39.