Furlerboom

Furlerboom

Sedan 2000 har vi levererat Furlerboom till våra kunder. Störst hittills är Jeanneau 54 DS.

Legendaren och skaparen Sten Kölhede, har överlåtit verksamheten till en ny besättning, som vi har kontakt med.

På denna båt monterde vi skenan med stående mast, vilket vi undviker på kommande installationer.

Vi upplever att rullbommar trivs bäst, med en sailmaster som är engagerad och vet vilka vinklar och omständigheter som ger bästa rullresultat.

Seglet sys med ett speciellt “recept”.

Rullstorsegel som går in i masten kan kräva mindre av skötaren. Det är för det mesta mindre än seglet till en Furlerboom.